Kullanım Kuralları

Ak Site Web Sitesi Kullanım Kuralları

BU SİTEYE ERİŞİM VE SİTENİN KULLANIMI

Gerek kayıtlı Kullanıcı, gerekse kayıtsız ziyaretçi olarak bu siteye erişen, sitede dolaşan veya herhangi bir bölümünü indiren veya bu siteye mesaj bırakan veya yükleme yapan ya da bu siteyi ve içeriğini başka herhangi bir şekilde kullanan kişi hiçbir değişiklik olmadan aşağıdaki Şartları ve ilgili tüm kanunların hükümlerini kabul eder.

Bu siteye veya Servislere giriş belirli bir zaman dilimi içerisinde belirli bir sayı ve/veya süre ile sınırlı olabilir. Bu site veya bu sitenin belirli bölümleri yetişkinleri ilgilendiren konular içerebilir. Bu içeriğe erişmek ve izlemek için yaşınızın 18 olması (ve bunu beyan etmeniz) gerekir. Çocukların bu siteye erişmelerine ve izlemelerine izin verdiğiniz taktirde, bu girişi kontrol etmek ve hangi içeriklerin veya Servislerin çocuklar için uygun olup olmadığını belirlemek sizin sorumluluğunuzda olacaktır. Bu site veya sitenin belirli bölümleri kanalıyla çocukların kendileri ile ilgili kişisel bilgilerin başkaları tarafından öğrenilmesinin mümkün olabileceğine dikkat edin. Kullanıcı, bu siteye erişmek için bu site tarafından temin edilen arayüz dışında başka herhangi bir araçla siteye erişmemeyi kabul eder.

Bu Kurallar, bu site üzerinden erişilmeyen ya da verilmeyen (ve böyle bir amacı olmayan) işlevler ya da Servislerle ilgili koşullar içerebilir. Bu Kuralların herhangi bir koşulu yalnızca bu tür bir işlevle ya da Servisle ilişkili olduğunda, herhangi bir geçerliliği ya da etkisi olmaz ve diğer koşulların geçerliliğini etkilemez.

BU SİTENİN İZİN VERİLEN VEYA YASAKLANAN KULLANIM ŞEKLİ

Bu siteye giriş ve verilerin, grafiklerin, görüntülerin, fotoğrafların, dizaynların, tariflerin, bilgilerin, metin, video, audio, müzik ve ses derlemelerinin, yardımcı programlarının, yazılımların (site ile ilgili herhangi bir abonelik veya kısıtlı giriş alanı veya Servis ile ilgili veya bu yerlere erişimi kolaylaştırmak için Kullanıcıya temin edilen uygulamalar ve yazılımlar dahil) ve yazılım derlemelerinin, sürücülerin ve diğer yardımcı araçların (aşağıda tanımlanmıştır), bu site tarafından veya onun adına, bu site ve/veya Kullanıcının tescil veya aboneliği ile ilgili olarak gönderilen e-mail haber bültenlerinin veya benzer yazışmaların, ve doğrudanbu site ve ona ürün, destek ve hizmet temin edenlerin yarattığı ve temin ettiği diğer site içeriklerinin (topluca, Site içeriği) izlenmesi, indirilmesi, çoğaltılması, gösterilmesi ve yayınlanması dahil, sitenin kullanımı bu Şartlarda açıkça izin verilmediği sürece yasaktır. Bu şart, elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt, türev işlerin yaratılması yoluyla ve başka şekillerde kullanımı da kapsar.

Ak Site Sakinleri, siteye giriş ve yalnızca bu sitede belirtilen amaçlar için bir destek ve iletişim kaynağı olarak bu sitenin ve Site içeriğinin kişisel ve ticari olmayan şekilde kullanımı için Kullanıcıya sınırlı, devredilemez, iptal edilebilir bir izin vermektedir. Kullanıcı, Site içeriği üzerindeki telif ve mülkiyet hakları ile ilgili tüm uyarılar (varsa) Site içeriği bünyesinde korunmak şartıyla, Site içeriğini belirtilen amaçlarla elektronik olarak kopyalayabilir ve kağıda basabilir.

Bu sitenin önceden yazılı izni alınmadan yukarıda belirtilenlerden başka amaçlarla Site içeriğinin çoğaltılması, değiştirilmesi, dağıtımı, iletimi, indirilmesi (sayfa kaşeleme dışında), yeniden yayınlanması veya tersine işlemden geçirilmesi dahil, Sitenin başka herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır (böyle bir yasak uygulaması ilgili kanunlarca yasaklanmadığı sürece). Bunlarla sınırlı olmaksızın, Site içeriğini kullanma izni Site içeriğinin yeniden satışı veya ticari kullanımı ya da dağıtımı, herhangi bir ürün, destek veya servis, tarif veya fiyat listesinin toplanması veya kullanılması, bu sitenin veya Site içeriğinin (çerçeveler dahil) türetici şekilde kullanımı, hesap bilgilerinin bir başka tacirin lehine indirilmesi veya kopyalanması, veri madenciliği, robot ya da buna benzer veri toplama veya alma araçlarının kullanımı, Site içeriğinin bir başka web sitesi, sunucu veya ağ bağlantısı yapılmış bilgisayar ortamında kullanılması, veya ilgili taraflar arasında yapılacak yazılı bir anlaşma ile açıkça belirtilmediği sürece, Site içeriğinin Sony’e veya Sony Yan Kuruluşlarına ait ürünler, destekler veya servislerin herhangi bir ilişki olduğunu düşündürecek şekilde kullanılmasını kapsamaz.

Kullanıcı, bu siteyi veya Servisleri bu Şartları (veya ruhunu) ya da ilgili kanun ve yönetmelikleri (genel iletişim ağları ile ilgili olanlar dahil) ihlal edecek veya siteye veya Servislere zarar verecek, kesintiye uğratacak veya bozulmasına neden olacak şekilde kullanmayacaktır. Kullanıcı bu sitenin herhangi bir bölümüne, diğer Kullanıcı hesaplarına veya bu siteye bağlı bilgisayar sistemlerine veya ağlara, hacking, parola kırma veya başka yollarla izinsiz şekilde giremeyecektir. Kullanıcı bu site kanalıyla başkalarıyla ilgili kişisel bilgileri toplayamaz veya toplama girişiminde bulunamaz.

SİTEDE VE BU ŞARTLARDA DEĞİŞİKLİK

Ak Site Sakinleri ve/veya diğer sağlayıcılar herhangi bir zamanda veya önceden bildirmeksizin ürünlerde, desteklerde, Servislerde, Yardımcı Programlarda ve/veya diğer Site içeriğinde (bu Şartlar dahil) değişiklik yapabilirler.

Ak Site Sakinleri, bu sitede sergilenen veya başka iletişim araçları kanalıyla bu Şartlardaki (veya diğer Site içeriğindeki) değişiklikleri duyurabilir. Söz konusu değişiklikler sitede yayınlanarak veya diğer iletişim araçlarıyla duyurulduktan sonra bu siteye giren Kullanıcılar, değişikliğin veya yeni Şartların yayınlandığı sayfa Kullanıcı tarafından ziyaret edilmemiş dahi olsa, Kullanıcı söz konusu duyurular veya yeni Şartlar sitede yayınlandığı veya başka şekilde ilan edildiği andan itibaren bu değişikliklere tabi olacaktır. Dolayısıyla, sitenin sıklıkla ziyaret edilmesi ve bu Şartların okunması tavsiye edilir.

TELİF HAKKI – SİTE İÇERİĞİNİN MÜLKİYETİ

Kullanıcı tarafından indirilen veya kullanılan herhangi bir Site içeriğinin mülkiyetini Kullanıcıya devretmemektedir. Site içeriği, seçimi ve düzenlenmesi tamamen Ak Site Sakinleri’ne  ve/veya bu sitenin içeriğini ve teknolojisini sağlayanlara ait olup telif hakkı kanunu ve diğer kanunlarca korunmaktadır. Site içeriğinin kullanımına ilişkin sınırlı izin (bir önceki bölümde belirtilen amaçlar için) özellikle Kullanıcının Site içeriğiyle ilgili tüm telif hakkı, ticari marka ve mülkiyete ilişkin diğer uyarılara ve Ak Site Sakinleri ’nin veya bu sitenin içeriğini ve teknolojisini sağlayanların Site içeriği üzerinde sahip oldukları tüm genel ve fikri mülkiyet haklarına uygun davranması şartına bağlıdır. Kullanıcı, bu Site kanalıyla temin edilebilecek Servisler için kendisine tahsis edilmiş veya kendisi tarafından seçilmiş olabilen herhangi bir e-posta adresi, URL veya diğer kişisel tanıtım araçları üzerinde hiçbir mülkiyet hakkına sahip olmayacak ve Kullanıcının bu tanıtım aracını/adresi kullanmasına ilişkin sınırlı haklar Kullanıcının tescili/Kullanıcının hesabı bu siteye giriş veya ilgili Servis açısından geçerli olduğu sürece devam edecektir. Bu geçerliliğin Ak Site Sakinleri tarafından herhangi bir nedenle sona erdirilmesinden sonra Ak Site Sakinleri söz konusu tanıtım aracını/adresi kullanmakta ve/veya başkalarına tahsis etmekte serbest olacaktır.

Site içeriğinin izinsiz olarak kullanılması veya kopyalanması veya Site içeriğinin bu Şartları (veya ilkelerini) ihlal edecek şekilde kullanımı ticari marka, telif hakkı ve diğer mülkiyet kanunlarını ve hukuki ve cezai statüleri ihlal edebilir. Kullanıcılar Site içeriğini (veya bu site kanalıyla temin edilen diğer içerikleri) herhangi bir ticari marka, telif hakkı veya diğer mülkiyet haklarına aykırı olacak şekilde kullanmayacaklardır.
Ak Site Sakinleri’nin, söz konusu izinsiz kullanım veya bu Şartların ihlali ile ilgili tüm hakları mahfuzdur.

YASAKLANMIŞ VE KISITLI KULLANICI İÇERİĞİ

1. Uygunsuz Postalar Ya Da Iletişimler

Ak Site Sakinleri, (tamamen kendi düşüncesine göre) uygunsuz ya da hoş olmayan olarak kabul ettiği Kullanıcı içeriğinin bu site kullanılarak iletilmesini, dağıtılmasını, yayılmasını, yüklenmesini, postalanmasını, gönderilmesini, paylaşılmasını ve bu sitede saklanmasını (hep birlikte yükleme) yasaklamaktadır.

Bu tür Kullanıcı içeriği arasında (bunlarla sınırlı kalmamak koşuluyla) – pornografik, dini değerlere saygısız, seksist, homofobik, karalayıcı, yanıltıcı, kaba, müstehcen ya da saldırgan içerik – etnik, ırkçı ya da dini iftira ya da onur kırıcı lakaplar – vahşi, nefret dolu ya da yasa dışı etkinlikleri savunan – çocuk suiistimali, çocuk pornografisi ya da cinsel anlamda müstehcen pozlar – reklamlar, anketler ve yarışmalar – halka açık menkul kıymetlerle ilgili fiyatı etkileyebilecek bilgiler – ve herhangi bir yasama bölgesinde her türlü sivil ya da suç teşkil eden yükümlülüğe neden olacak malzemeler içeren iletişimler bulunmaktadır.

Ak Site Sakinleri, buna özel olarak izin vermediği sürece kullanıcı herhangi bir ticari amaç için mal ya da hizmet satmak ya da satın almak için reklam yapmayacak ya da teklifte bulunmayacaktır.

Ak Site Sakinleri, ilgili Site içeriğini ve/veya Kullanıcı içeriğini silme ya da Kullanıcıların erişimini kısıtlama ve/veya ilgili Kullanıcı içeriğini ve/veya Kullanıcıyla ilgili bilgileri (kişisel bilgiler dahil), herhangi bir iddia ya da şikayetin resmi olarak başlatılması ya da kanıtlanmasına gereksinim duyulmaksızın Kullanıcı içeriği, bu Kurallardan herhangi birini (ya da ruhunu ya da diğer ilgili kuralları ya da koşulları) ya da yürürlükteki başka yasaları ya da yönetmelikleri çiğnediğinde ya da çiğnediğinden şüphelenildiğinde ilgili yetkililere açıklama hakkını saklı tutmaktadır (ancak herhangi bir yükümlülük kabul etmeyecektir).

2. Telif Hakkı Ya Da Diğer Düşünsel Mülkiyet Haklarınca Korunan Malzemeler

Ak Site Sakinleri, düşünsel mülkiyet haklarıyla korunan (ya da diğerlerinin düşünsel mülkiyet haklarını çiğneyebilecek) müzik, yazılım, görüntüler (sabit ya da hareketli), edebi ya da sanatsal çalışmalar ya da diğer malzemeleri içeren içeriğin yüklenmesini, Kullanıcı bu malzemelerin tüm haklarına sahip olmadığı ya da kontrol etmediği ya da tüm gerekli izinleri almadığı (içeriği yüklenen gerçek kullanıcı bunu onaylamadığı vs.) sürece yasaklamaktadır.

Ak Site Sakinleri ayrıca, kullanımı izinsiz olan telif hakkına sahip ya da telif hakkına sahip olduğu düşünülen malzemelerin ya da sahte malzemelerin kullanımını da yasaklamaktadır.

3. Kişisel bilgiler

Kullanıcının kendisi tarafından girilen, kayıt ve/veya hesap açma amaçlı kişisel bilgiler ya da (varsa) Kullanıcının çevrimiçi adres defterine eklenmek üzere Kullanıcı tarafından bilinen, diğer doğal kişilerle ilgili kişisel bilgiler dışında, telefon numaraları, e-posta ya da fiziksel adresler, Kullanıcı hesap numaraları, şifreler ya da mali bilgiler de dahil olmak üzere herhangi bir kişi ya da varlıkla ilgili kişisel ya da özel bilgileri ifşa eden Kullanıcı içeriğinin yüklenmesini yasaklamaktadır.

Bir kullanıcı tarafından başka bir doğal kişi hakkında kişisel bilgilerin ya da görüntülerin, Kullanıcının çevrimiçi adres defterine, fotoğraf albümüne eklenmek üzere (ya da herhangi başka bir amaç için) yüklenmesi durumunda Kullanıcı, bu kişinin (verilerle ilgili kişi) bu bilgilerin verilmesine, gerektiği gibi bu bilgileri işlenmesine ve bu Kurallar ya da bu sitede belirtilen şekilde bu tür Kullanıcı içeriğinin diğer kullanımlarına izin verdiğini onaylamaktadır.

4. ‘‘Spam’ ve zarar veren malzemelerin yüklenmesi

Bu sitede ya da bu site üzerinden, farklı tartışma gruplarına, e-posta listelerine birden fazla istek dışı gönderiyi yüklemek ya da göndermek de dahil olmak üzere her türlü ‘spam’ ya da toplu, ilgisiz e-posta atmak ve spam mesajlarının gönderilmesini sağlayacak her türlü etkinlik yasaktır.

Ak Site Sakinleri’nin gerçek zararı (makul şekilde hesaplanan) bu miktarı geçmediği sürece (bu durumda gerçek zararın tümü Kullanıcı tarafından ödenecektir), zararların tasfiyesi yoluyla bu Kuralları çiğneyerek Kullanıcı hesabından gönderilen ve bu siteye zarar veren, işlemesini engelleyen ve/veya durduran, onu hackleyen her ‘spam’ öğesi için, bu zararlıları yükleyen, bulaştıran kullanıcılar hakkında derhal yasal işlemlerin (ilgili mahkemeler nezdinde) başlatılacağını bilmeli ve kabul etmelidir.

Ak Site Sakinleri, içinde virüs, bozuk dosyalar, ‘gizli’ dosyalar (içinde ses dosyası bulunan görüntü dosyaları gibi), solucanlar (worms), truva atları (trojan horses) ya da ekranı kaydırma, birden fazla ekran göstermede kullanılan komutlar (bots) gibi zarar verici ya da bozucu malzeme içeren bilgisayar programlarının yüklenmesini ve web sitesinin bütünlüğü ya da işlevi için veya genel olarak çevrimiçi iletişim açısından zararlı olabilecek diğer etkinlikleri yasaklamaktadır.

ÇEŞİTLİ

Bu Kuralların herhangi bir koşulu etkisiz duruma geldiğinde, bu etkisiz koşulun yerini, orijinal koşulun amacına en yakın biçimde uyan geçerli, etkili bir koşul alacaktır. Bu durum diğer koşulların geçerliliğini ya da etkinliğini olumsuz olarak etkilemeyecektir.

Sitenin hizmetleri belirli bir zaman durdurulabilir ya da tümüyle sona erdirilebilir. Bu nedenle Ak Site Sakinleri hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Bu yazıda belirtilen kurallara karşı herhangi bir kişi tarafından, bu siteyle ilgili ya da bu sitenin kullanımından kaynaklanan iddialarda bulunulamaz ya da davalar açılamaz.

Bu kurallara ilave maddeler ekleme veya varolan maddeleri değiştirme hakkımız saklıdır. Kullanıcı ve üyelerin servislerimizi kullanmaya devam etmeleri durumunda bu maddeleri kabul etmiş olduğu varsayılır.

Bu Kuralların değiştirilmesi ya da bu sitenin, gösterilen ürünlerin ya da Hizmetlerin ya da diğer Site içeriklerinin doğası ya da kalitesi hakkında yetkili, yasal olarak bağlayıcı bir ifade anlamına gelmez. Bu Kurallarda kullanılan başlıklar yalnızca okuma kolaylığı sağlamak içindir ve Kuralların yapısına herhangi bir etkisi yoktur.

Bu site ve bu siteyle bağlantılı ya da bu sitenin her türlü kullanıcısına ait iletişim cihazları (bilgisayarlar, telefonlar vb.) ilgili resmi merciler tarafından (eğitim ve kalite kontrolü vb. amaçlarla) izleniyor olabilir ve bu durumdan Ak Site Sakinleri sorumlu tutulamaz.

GİZLİLİK

Tüm kurallar gizlilik politikamız çerçevesinde kullanılacaktır.

GARANTİ

Ak Site Sakinleri, servislerini devam ettirme amacını ilke edinmiş olsa da servisleri için herhangi bir garanti sunmaz. Bu nedenle uğrayabileceğiniz maddi ve manevi zarardan dolayı sorumlu tutulamaz.

KURALLARA UYMAZSANIZ NE OLUR ?

Ak Site Sakinleri, size uyarı mesajı gönderebilir, bilgileriniz ve varsa üye kaydınız size haber verilmeksizin silinebilir,  hakkınızda yasal yollara gidilebilir…

KULLANICILARIN DİKKATİNE-1

Ak Site Sakinleri Web Sitesini ziyaret eden kullanıcılar, bu siteye eriştikleri, kullanıma başladıkları andan itibaren, bu yazıda belirtilen tüm kuralları kabul etmiş sayılırlar

KULLANICILARIN DİKKATİNE-2

Sitemizdeki içeriğin kullanımından doğabilecek herhangi bir zarardan dolayı sitemiz sorumlu tutulamaz.
Sitemizden indirmiş olduğunuz dosyalara öncelikle virüs kontrolü yapmanız gerekmektedir.

YASAL DURUM

Bu kurallar, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeden yürütülecektir. Eğer bu kuralların herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde sözkonusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.
İş bu kuralların uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Kuşadası Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
——————–
Telif Hakları: Sitenin tüm hakları saklıdır. – Copyright:  All rights reserved…
© 2013 Ak Site Sakinleri
—————–
ÖNEMLİ NOT :

Ak Site Sakinleri Web sitesi, ticari amaçla kullanılmamaktadır.
Bu sebeple, gerek dış bağlantılar ve gerekse sitede mukim ev sahipleri ile kiracıların; reklam, satılık/kiralık ev vb. ilan taleplerini de karşılayamamaktadır.

Lütfen bu hususta Ak Site Sakinleri sitesinden talepte bulunmayınız…

Ak Site Sakinleri Web Sitesini ziyaretiniz için teşekkür ederiz…

Reklamlar

Bir cevap yazın...

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s